Pracownik Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Doświadczony trener i wdrożeniowiec systemu EZD RP w jednostkach administracji publicznej. Opiekun kluczowych klientów.
Na co dzień wspiera partnerów na ścieżce wdrożeniowej. Analizuje potrzeby biznesowe użytkowników, testuje zastosowanie nowych modułów i funkcji. Uczestniczy w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju systemu EZD RP.

Pozostali prelegenci