Jako kierownik Działu Wsparcia EZD w NASK-PIB odpowiada za realizację projektu Operator EZD. Wraz z Zespołami: Merytorycznym i Technicznym wspiera Partnerów we wdrażaniu i utrzymaniu systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD PUW oraz EZD RP. Doświadczenie zawodowe buduje i rozwija, zarządzając projektami w sektorze prywatnym i publicznym. Jako wykładowca i kierownik studiów podyplomowych skierowanych do administracji publicznej, pomaga jej przedstawicielom wzmacniać posiadane i budować nowe kompetencje, implementując w sektorze publicznym najlepsze praktyki świata biznesu.

Pozostali prelegenci