Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Transformacji Cyfrowej. Absolwent Politechniki Śląskiej, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Od prawie 20 lat działający na rynku teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Ekspert w dziedzinie standaryzacji technologii i procesów w informatyce. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, inspirator i realizator projektu integracji systemów w lubelskiej oświacie. Twórca Centrów Kompetencji Cyfrowych, aktywny uczestnik działań strategicznych z zakresu transformacji cyfrowej w korporacjach samorządowych.

Pozostali prelegenci