O Konwencie

Konferencja przeznaczona była dla pracowników działów IT z administracji publicznej oraz ich szefów ze wschodniej części Polski.

Spotkanie zostało zrealizowane w oparciu o dziewięcioletnie doświadczenie miesięcznika „IT w Administracji” przy organizacji regionalnych konwentów informatyków – od 2011 r. przeprowadziliśmy ponad 69 takich imprez na terenie Polski.

Konwent Informatyków Polski Wschodniej to konferencja, która skupiła osoby kierujące działami IT z administracji publicznej z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Dwudniowe spotkanie miało na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymianę doświadczeń, a także promocję najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych.

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Atrakcyjna lokalizacja i komfortowy hotel

Konsultacje

Materiały konferencyjne

Goście specjalni spotkania:

dr Paweł Nowak

główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – omówił stan rozwoju usług cyfrowych w samorządach

Michał Przymusiński

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji – opowiedział o doświadczeniach wynikających z wdrożenia portalu gov.pl

Agnieszka Aleksiejczuk

dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – przedstawiła modele współpracy samorządów w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury

Zapraszamy do udziału w Konwencie!

Więcej informacji wkrótce.
Na spotkaniu m.in.:
  • jak działa portal gov.pl i jakie jest jego miejsce w dostępie do e-usług publicznych

  • co zrobić, aby usługi cyfrowe świadczone przez samorządy działały sprawniej

  • jakie nowe obowiązki narzuca na samorządy ustawa o dostępności cyfrowej

  • jak korzystać ze wsparcia SOC przy naruszeniach bezpieczeństwa w urzędzie

  • jakie są dobre i złe nawyki administratorów w kontekście możliwych zagrożeń

  • jak gminy mogą wspierać rozwój Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

  • jakie projekty informatyczne będą wspierane przez środki unijne na lata 2021-2027

Z poprzedniej edycji

Zgłoszenia

Gutt_O_200

Olga Gutt

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58