2 Konwent Informatyków Polski Wschodniej

Dzień I – 7 listopada (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Portal gov.pl jako pierwsze miejsce kontaktu obywatela z usługami cyfrowymi administracji

Stan samorządowych usług publicznych w kontekście rozwoju regionalnych i centralnych systemów informatycznych

Kompleksowe rozwiązania do obiegu dokumentów oraz przykłady wdrożeń

Modele współpracy samorządowej w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej i cyfrowych usług publicznych

14.30 – 15.30 Pamiątkowe zdjęcie i obiad
15.30 – 19.30 II BLOK MERYTORYCZNY

Pełne możliwości zarządzania IT - najciekawsze case studies z instytucji publicznych

Nowe obowiązki placówek publicznych w zakresie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych

Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury?

Jak korzystać ze wsparcia SOC przy naruszeniach bezpieczeństwa w urzędzie?

Finansowanie projektów informatycznych w samorządzie - perspektywa na lata 2021-2027

od godz. 20.30 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 8 listopada (piątek)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.00 III BLOK MERYTORYCZNY

Współpraca samorządów na rzecz rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Zarządzanie dokumentem 4.0, czyli kodeks dobrych praktyk drukowania

Stan ochrony cyberprzestrzeni RP. Gdzie kończy się teoria, a zaczyna ciężka praca?

Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

12.00 Zakończenie konwentu

Wśród prelegentów