Wykładowca-Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
Doradca Zarządu Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Ekspert ds. Robotyzacji, Prezes Zarządu ForProgress

Jestem wykładowcą i ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadząc i realizując złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień robotyzacji procesów biznesowych i jakości rozwiązań IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak: Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, CORRSE czy ForProgress. Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla Biznesu. Od wielu lat udzielam się w Stowarzyszeniu Inżynierii Wymagań, oraz Association of Business Service Leaders (ABSL). Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się zasadą uzasadnionego biznesowego zastosowania dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji, a nie odwrotnie. W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Pozostali prelegenci