Wśród prelegentów:

Zastępca Dyrektora Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej

Business Development Manager w QNAP, doświadczony administrator, od wielu lat specjalizuje się w tematyce backup/storage.

Więcej

Doświadczony, wieloletni trener technologii informatycznych, IT Project Manager. Product Owner systemu Platformy Zamówień Publicznych.

Więcej

Ekspert Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych. Certyfikowany specjalista Prince2 Practitioner, ITIL, ITIL – Operational Support and Analysis. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Więcej

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Posiadający ponad 11-letnie doświadczenie w branży IT, z czego ostatnie sześć lat zatrudniony w firmie Brother.

Więcej

Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Założyciel Fundacji Widzialni. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych.

Więcej

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych. Menedżer IT z wieloletnim doświadczeniem, obecnie odpowiedzialny za rozwój cyfrowej bramy do informacji i usług Polski – GOV.PL.

Więcej

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Więcej

Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych oraz Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce.

Więcej

Product Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży druku. W Sharp Electronics pracuje od 2015 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rozwiązań druku przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych.

Więcej

Członek Rady ds. informatyzacji edukacji przy MEN. Autor, współautor, kierownik i menedżer kilkudziesięciu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Konsultant ds. rozwiązań MDS&IT. Posiada 18 lat doświadczenia zawodowego w branży IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania kosztami i produkcji dokumentów jak również integracji ich z systemami obiegu dokumentów i archiwizacji.

Więcej

Menedżer ds. Kluczowych Klientów w firmie EVER, odpowiedzialny m.in. za projektowanie oraz budowanie koncepcji zasilania gwarantowanego u Klientów (rozwiązania 1 i 3-fazowe).

Więcej

Absolwent kierunku Administracja, specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1999 roku związany z branżą informatyczną. W HP od przeszło 5 lat.

Więcej