Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej.

Więcej

Od 1 czerwca 2021 prowadzi firmę szkoleniowo-edukacyjną MultiAccess Centre. Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w której uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco oraz Zamówień Publicznych. Prelegentka i autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego.

Więcej

Prezes „ISACA Katowice Chapter” – Stowarzyszenia Audytu, Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych. Audytor systemów teleinformatycznych w jednym z 10 największych banków w Polsce, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka i zarządzania IT.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP oraz nadzoruje prace nad tworzonym systemem EZD RP.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 r. Kieruje zespołem prawa procesowego i postępowania arbitrażowego. Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w obszarze postępowań sądowych oraz arbitrażu.

Więcej

Radca prawny w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM, w której należy do zespołu prawa procesowego i postępowań arbitrażowych.

Więcej

Od 2018 inicjuje i koordynuje działania w obszarze bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów w branży telekomunikacyjnej, finansowej, informatycznej a obecnie administracji publicznej.

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną. W HP od przeszło 8 lat. W pierwszym okresie pracy jako Presales wspierał partnerów oraz klientów w wyborze właściwych rozwiązań związanych z printem, następnie odpowiadał za współpracę z największymi instytucjami Sektora Publicznego w zakresie prezentacji i sprzedaży rozwiązań HP w zakresie printu.

Więcej

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych. Od ponad 10 lat związany z firmą Systemy Informatyczne ITXON.

Więcej

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo od ponad 3 lat związany z Ministerstwem Cyfryzacji, a aktualnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Więcej

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Ekonomista. Doświadczony menadżer, przedsiębiorca i doradca.

Więcej

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, dyrektor oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

Więcej

Od prawie ćwierćwiecza związany zawodowo z tworzeniem oprogramo­wania, z czego ostatnich piętnaście poświęcone tworzeniu narzędzi dla branży ban­kowo-finansowej. Od 2011 r. zaangażowany w rozwój zwrotnych instrumentów finansowych ze środ­ków unijnych w Polsce.

Więcej