Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji. Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej.

Więcej

Od 1 czerwca 2021 prowadzi firmę szkoleniowo-edukacyjną MultiAccess Centre. Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów MF, od 16 lat związana z branżą IT. Posiadająca doświadczenie w budowie Data Center, projektowaniu i budowie systemów informatycznych, a ostatnio w automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Członek Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP oraz nadzoruje prace nad tworzonym systemem EZD RP.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 r. Kieruje zespołem prawa procesowego i postępowania arbitrażowego. Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w obszarze postępowań sądowych oraz arbitrażu.

Więcej

Prawnik z ponad 8-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z branży informatycznej.

Więcej

Trener i konsultant. Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

Product Manager w firmie Arrow ECS (dystrybutora VAD rozwiązań w branży IT) odpowiedzialny m.in. za obsługę partnerów/integratorów oraz dobór rozwiązań w zakresie składowania i zabezpieczania danych.

Więcej

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo od ponad 3 lat związany z Ministerstwem Cyfryzacji, a aktualnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Więcej

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, dyrektor oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

Więcej

Od prawie 25 lat w branży IT, od 20 związany z firmą Dell odpowiedzialny za konsultacje i sprzedaż usług związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów Dell w tym także usługami z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 2009 roku związany z tematyką backupu, monitorowania infrastruktury sieciowej i pracowników.

Więcej

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Więcej

Menadżer produktu w Centrum Informatyki „ZETO” S.A. odpowiedzialny za jakość oraz rozwój produktów cyfrowych firmy.

Więcej

Specjalista w zakresie sprzedaży biznesowych urządzeń drukujących oraz usług zarządzania drukiem (MPS).

Więcej

Specjalista ds. sprzedaży od 4 lat związany z procesem inwentaryzacji i identyfikacji (od barcode po RFID) w sektorze publicznym, przemysłowym jak i biurowym.

Więcej

Od prawie ćwierćwiecza związany zawodowo z tworzeniem oprogramo­wania, z czego ostatnich piętnaście poświęcone tworzeniu narzędzi dla branży ban­kowo-finansowej. Od 2011 r. zaangażowany w rozwój zwrotnych instrumentów finansowych ze środ­ków unijnych w Polsce.

Więcej

W kanale partnerskim w HP Inc. pracuje od 2018 roku, jako Konsultant Techniczny Presales.

Więcej

Przez 10 lat nabywał doświadczenia jako Product Manager, a następnie Doradca Zarządu w największej polskiej firmie zajmującej się dystrybucją sprzętu IT. Od 5 lat pracownik Qnap Systems odpowiedzialny za kreowanie biznesu w nowych segmentach rynku.

Więcej