Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Jego zainteresowania naukowe związane są z szeroko rozumianą problematyką społeczeństwa informacyjnego, szczególnie z obszarem efektywności e-usług publicznych oraz budową kompetencji cyfrowych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek poświęconych tym zagadnieniom. Praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Autor, współautor, kierownik i menedżer kilkudziesięciu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. Członek Rady ds. informatyzacji edukacji przy MEN.

Pozostali prelegenci