Product Manager w firmie Arrow ECS (dystrybutora VAD rozwiązań w branży IT) odpowiedzialny m.in. za obsługę partnerów/integratorów oraz dobór rozwiązań w zakresie składowania i zabezpieczania danych. Bierze udział w konsultacjach i projektowaniu systemów, współdziała z największymi integratorami IT w Polsce. Z sukcesem realizuje projekty zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego. Od 8 lat specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących ochrony i przechowywania danych, w tym w systemach kopii zapasowych, systemach dyskowych i taśmowych, archiwizacji i wirtualizacji.

Pozostali prelegenci