Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych. Członek Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Zatrudniona w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Pozostali prelegenci