Komenda Główna Policji

Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą, wcześniej Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pozostali prelegenci