Fundacja Widzialni

Założyciel Fundacji Widzialni. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, w ramach której powołał i przewodniczy Grupie roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz członek Komitetu Dostępność Plus przy Ministerstwie Zdrowia. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy tworzeniu oznaczenia „Bez Barier”. Występuje na licznych konferencjach, uczestniczy w debatach i panelach dyskusyjnych. Prowadzi konsultacje z zakresu dostępności stron WWW.

Pozostali prelegenci