Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zastępca Dyrektora Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Praktyk dwudziestopięcioletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów IT oraz z piętnastoletnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Współautor, kierownik i menedżer kilkunastu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem m.in. Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Zespołu Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP, oraz Grupy roboczej ds. e-zdrowia przy KS ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Pozostali prelegenci