Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku; Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych oraz Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce.
Wdraża w życie Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji, e-zdrowia i e-edukacji, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

Pozostali prelegenci