ZETO Białystok

Związany z branżą informatyczną od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat odpowiada za relacje z kluczowymi klientami, budowę koncepcji i wizji rozwiązań w zakresie projektowania systemów informatycznych, e-usług, wdrażania doświadczeń oraz związane z nimi działania handlowe. Kluczowi klienci: administracja samorządowa i rządowa na terenie całego kraju. Współkoordynator i wykonawca projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ekspert Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych. Certyfikowany specjalista Prince2 Practitioner, ITIL, ITIL – Operational Support and Analysis. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Pozostali prelegenci