Związany z branżą informatyczną od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat odpowiada za relacje z kluczowymi klientami, budowę koncepcji i wizji rozwiązań w zakresie projektowania systemów informatycznych, e-usług, wdrażania doświadczeń  oraz związane z nimi działania handlowe. Kluczowi klienci: administracja samorządowa i rządowa na terenie całego kraju.

Współkoordynator i wykonawca projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Ekspert Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych.

Nauczyciel akademicki w zakresie ekonomii i zarządzania.

Certyfikowany specjalista Prince2 Practitioner, ITIL, ITIL – Operational Support and Analysis

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży systemów dla administracji publicznej w Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

Pozostali prelegenci